Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.09.2018 roku zmarł

prof. dr hab. Zbigniew Rudy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 września po ciężkiej chorobie zmarł Pan Profesor Zbigniew Rudy, wybitny specjalista w zakresie fizyki hiperjąder i produkcji kaonów, autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych, udziałowiec wielu międzynarodowych kolaboracji naukowych, uznany nauczyciel akademicki i współtwórca kierunku studiów informatyki stosowanej na Wydziale FAIS UJ.
Profesor Zbigniew Rudy był serdecznym Kolegą, ale także dydaktykiem odnoszącym się z niezwykłą troską do jakości nauczania i spraw studentów Wydziału. Od wielu lat zaangażowany był w tworzenie na Uniwersytecie platform e-learningowych, pełnił funkcje Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych z informatyki stosowanej i współorganizował Festiwal Nauki w Krakowie. Swoje pasje naukowe dzielił między fizykę jądrową i zagadnienia informatyczne, wykształcił wielu magistrów fizyki i informatyki stosowanej.

Nabożeństwo zostanie odprawione w dniu 21.09.2018 roku o godzinie 12:20

Cmentarz Batowicki, kaplica przy ul. Powstańców 48

O Zespole

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej został utworzony w 2017 roku z działającego wcześniej Zakładu Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UJ.  Zrzesza on trzy zakłady naukowe prowadzące badania w zakresie fizyki jądrowej,  fizyki cząstek oraz ich zastosowania w medycynie i bezpieczeństwie publicznym. Prace badawcze realizowane w Zespole dotyczą: 

  • testów fundamentalnych symetrii w naturze oraz splątania kwantowego
    w rozpadach mezonów i atomów pozytonium,
  • badań układów kilkunukleonowych,
  • struktury, oddziaływania oraz spektroskopii hadronów i ciężkich jonów,
  • badania procesów atomowych zachodzących w silnie zjonizowanych, ciężkich jonach,
  • poszukiwania nowych cząstek i egzotycznych form materii jądrowej,
  • jak również

  • budowy systemów detekcji promieniowania i systemów akwizycji danych,
  • analizy dużych zbiorów danych i symulacji komputerowych.

 

W Zespole Zakładów Fizyki Jądrowej prowadzone są również badania aplikacyjne, przede wszystkim w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej, terapii wiązkami protonów i neutronów, produkcji radioizotopów oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych.
 

Pracownicy Zespołu prowadzą badania w szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii.