Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.02.2020 roku zmarł

prof. dr hab. Lucjan Jarczyk

emerytowany profesor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki.

Profesor Lucjan Jarczyk był organizatorem badań naukowych fizyki jądrowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Rozwinął współpracę naukową z Politechniką Federalną w Zurychu w Szwajcarii, z Centrum Badawczym Juelich w Niemczech i Uniwersytetami w Katanii oraz w Messynie we Włoszech.

Dzięki Niemu wielu doktorantów, asystentów i profesorów mogło prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie w prestiżowych ośrodkach naukowych. Wychował kilka pokoleń fizyków jądrowych.  Do końca życia dbał o wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Fizyki Jądrowej UJ w Krakowie. Zainicjował organizowanie w Krakowie Międzynarodowych Konferencji MESON, które od 1996 roku odbywają się nieprzerwanie co dwa lata do dzisiaj.

Za swój wkład w rozwój nauki i współpracy naukowej został uhonorowany między innymi Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,  Krzyżem Zasługi Pierwszej Klasy Republiki Federalnej Niemiec oraz jako jedyny Polak otrzymał prestiżowe odznaczenie Minerva-Preis Juelich w Niemczech.

Pogrzeb śp. profesora Lucjana Jarczyka odbędzie się w piątek, 21 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 na Cmentarzu Prądnik Czerwony, Kaplica przy ul. Reduta.

O Zespole

ZZFJ 2019

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej został utworzony w 2017 roku z działającego wcześniej Zakładu Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UJ.  Zrzesza on trzy zakłady naukowe prowadzące badania w zakresie fizyki jądrowej,  fizyki cząstek oraz ich zastosowania w medycynie i bezpieczeństwie publicznym. Prace badawcze realizowane w Zespole dotyczą: 

  • testów fundamentalnych symetrii w naturze oraz splątania kwantowego
    w rozpadach mezonów i atomów pozytonium,
  • badań układów kilkunukleonowych,
  • struktury, oddziaływania oraz spektroskopii hadronów i ciężkich jonów,
  • badania procesów atomowych zachodzących w silnie zjonizowanych, ciężkich jonach,
  • poszukiwania nowych cząstek i egzotycznych form materii jądrowej,
  • jak również

  • budowy systemów detekcji promieniowania i systemów akwizycji danych,
  • analizy dużych zbiorów danych i symulacji komputerowych.

 

W Zespole Zakładów Fizyki Jądrowej prowadzone są również badania aplikacyjne, przede wszystkim w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej, terapii wiązkami protonów i neutronów, produkcji radioizotopów oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych.
 

Pracownicy Zespołu prowadzą badania w szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii.