Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystent naukowy / post-doc w projekcie NCN – Sonata Bis

Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych

Celem projektu jest rozwój metody monitorowania w czasie rzeczywistym rozkładu dawki zdeponowanej w terapii protonowej. W tym celu zostanie zbudowany układ pomiarowy wykorzystujący promieniowanie gamma emitowane z pacjenta podczas terapii. W konstruowaniu układu wykorzystane zostaną włókna wykonane z nowoczesnych, ciężkich scyntylatorów. Projekt lokuje się na pograniczu fizyki jądrowej i medycznej i obejmuje wiele zadań o rozmaitym charakterze, od testów komponentów detektorów, przez budowę nowoczesnego systemu akwizycji, do stworzenia szybkich i wydajnych algorytmów rekonstrukcji obrazu. Projekt realizowany jest na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z RWTH Aachen. Kierownikiem projektu jest dr Aleksandra Wrońska.

Wymagania dla kandydatów:

  • posiadanie stopnia doktora fizyki, informatyki, elektroniki lub kierunków pokrewnych w
  • momencie podpisania umowy (lub perspektywa jego uzyskania do października 2020),
  • zamiłowanie do pracy eksperymentalnej,
  • znajomość przynajmniej jednego języka programowania,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Poszukiwane kompetencje i doświadczenie:

  • doświadczenie w pracy z detektorami promieniowania,
  • tworzenie oprogramowania w języku C++ z wykorzystaniem pakietu ROOT,
  • samodzielność w myśleniu i działaniu.

Warunki:
zatrudnienie na okres do 30 miesięcy, wynagrodzenie ~9000 PLN miesięcznie (brutto brutto), możliwość włączenia do grupy wskazanych współpracowników (doktorantów, studentów).

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, cv, odpis dyplomu doktorskiego, opis dotychczasowej pracy naukowej i innych doświadczeń / osiągnięć, lista publikacji, ewentualne listy rekomendacyjne.

Termin i forma składania ofert:
30 maja 2020, dokumenty w postaci jednego pliku pdf należy przesłac na adres aleksandra.wronska@uj.edu.pl. W dokumencie proszę zawrzeć formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru ze strony http://bragg.if.uj.edu.pl/RODO_Stypendium.docx.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu zapoznania z projektem. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja pod przewodnictwem kierownika projektu.