O Zespole

Copyright Krzysztof Magda (2019)

Copyright Krzysztof Magda (2019)

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej został utworzony w 2017 roku z działającego wcześniej Zakładu Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki UJ.  Zrzesza on trzy zakłady naukowe prowadzące badania w zakresie fizyki jądrowej,  fizyki cząstek oraz ich zastosowania w medycynie i bezpieczeństwie publicznym. Prace badawcze realizowane w Zespole dotyczą: 

  • testów fundamentalnych symetrii w naturze oraz splątania kwantowego
    w rozpadach mezonów i atomów pozytonium,
  • badań układów kilkunukleonowych,
  • struktury, oddziaływania oraz spektroskopii hadronów i ciężkich jonów,
  • badania procesów atomowych zachodzących w silnie zjonizowanych, ciężkich jonach,
  • poszukiwania nowych cząstek i egzotycznych form materii jądrowej,
  • jak również

  • budowy systemów detekcji promieniowania i systemów akwizycji danych,
  • analizy dużych zbiorów danych i symulacji komputerowych.

 

W Zespole Zakładów Fizyki Jądrowej prowadzone są również badania aplikacyjne, przede wszystkim w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej, terapii wiązkami protonów i neutronów, produkcji radioizotopów oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych.
 

Pracownicy Zespołu prowadzą badania w szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie (FAIR, INPN Frascati), Stanach Zjednoczonych oraz Japonii.